acheter cialis en ligne

Name:
Email:

Tổng số lượt truy cập

C:\Domains\tiepcanthongtin.com\httpdocs\administrator\components\com_vvisit_counter\helpersPlease reinstall [Vinaora Visitors Counter] component53

Kinh nghiệm quốc tế

Những nguyên tắc của một đạo luật tốt về Tiếp cận thông tin

Tổ chức ARTICLE 19 - một tổ chức phi chính phủ quốc tế chuyên hoạt động thúc đẩy quyền tự do biểu đạt và thông tin trên thế giới - đã nghiên cứu và xây dựng bộ nguyên tắc về tự do thông tin để các quốc gia tham khảo khi xây dựng luật tiếp cận thông tin. Việc xây dựng các nguyên tắc này được dựa trên việc nghiên cứu các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, khu vực và quốc gia mà được công nhận rộng rãi bởi cộng đồng quốc tế.

Xem thêm: Các quốc gia ban hành đạo luật riêng về Tiếp cận thông tin trên thế giới 

Pháp luật Việt Nam

Luật Tiếp cận thông tin 2016 (Việt Nam)

Ngày 06/04/2016, Quốc hội Việt Nam đã biểu quyết thông qua Luật Tiếp cận thông tin với 437 đại biểu đồng ý (chiếm 88%), 8 đại biểu không đồng ý và 3 đại biểu không biểu quyết. Luật Tiếp cận thông tin chính thức có hiệu lực ngày 1/7/2018.

Xem thêm: Báo cáo tham vấn ý kiến công chúng về Luật Tiếp cận thông tin (2015)  Nguyên tắc công khai, minh bạch của các cơ quan nhà nước trong pháp luật Việt Nam  Những khuyến nghị UPR được Nhà nước Việt Nam chấp nhận liên quan đến quyền tiếp cận thông tin  

Ngày hội RInfo - Tôi có quyền biết!

Bài viết nổi bật

Ấn phẩm nổi bật

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về chuẩn mực quốc tế