KVNOWNZUname: Funcao Mail: ENVIA EMAIL: [NAO] IP: Email: OS: WINNT [-] NÃO
Quyền tiếp cận thông tin trong Công ước Aarhus 1998 acheter cialis en ligne

Name:
Email:

Tổng số lượt truy cập

C:\Domains\tiepcanthongtin.com\httpdocs\administrator\components\com_vvisit_counter\helpersPlease reinstall [Vinaora Visitors Counter] component53

Chuẩn mực quốc tế

Kỷ yếu Hội thảo góp ý về Dự thảo Luật Tiếp cận thông tin (11/2015)

Tiếp cận thông tin (TCTT) là một quyền con người và được xem là một điều kiện tiên quyết thực thi các quyền con người khác, đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm giải trình của các nhà nước. TCTT tạo điều kiện cho mỗi cá nhân có khả năng đưa ra quyết định một cách có hiểu biết cũng như thúc đẩy quản trị tốt và phòng chống tham nhũng.

Xem thêm: Nghĩa vụ nhà nước liên quan đến bảo đảm quyền Tiếp cận thông tin trong Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng (UNCAC, 2003)  Quyền tiếp cận thông tin trong Công ước Aarhus 1998  Quyền Tiếp cận thông tin trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (ICCPR, 1966) 

Quyền tiếp cận thông tin trong Công ước Aarhus 1998

Nguồn ảnh: Internet

 

Công ước về tiếp cận thông tin, sự tham gia của công chúng vào việc ra quyết định và tiếp cận công lý về các vấn đề môi trường (cũng thường được gọi là Công ước Aarhus) là một điều ước quốc tế được ký vào ngày 25/6/1998 tại thành phố Aarhus, Đan Mạch và có hiệu lực từ ngày 30/10/2001. Công ước này hướng đến việc bảo vệ môi trường thông qua bảo đảm cơ hội cho công dân tiếp cận các thông tin về môi trường, tăng cường tính minh bạch, công khai, rõ ràng của các thủ tục. Công ước Aarhus sử dụng cách tiếp cận nhân quyền đối với các vấn đề môi trường. Công chúng, thế hệ hiện tại và tương lai, có quyền được biết và quyền sống trong môi trường trong lành.

Ba trụ cột (nhóm nội dung) chính của Công ước là:

- Quyền tiếp cận thông tin:

Bất kỳ công dân nào cũng có quyền tiếp cận thông tin môi trường thuận lợi và đầy đủ. Cơ quan công quyền phải cung cấp những thông tin được yêu cầu, phải thu thập và phổ biến chúng một cách minh bạch và kịp thời.

- Sự tham gia của công chúng vào việc ra quyết định:

Công chúng phải được thông tin về mọi dự án liên quan, có cơ hội tham gia trong tiến trình ra quyết định và tiến trình lập pháp. Việc tận dụng kinh nghiệm và tri thức của người dân sẽ đóng góp làm tăng chất lượng của các quyết định liên quan đến môi trường, cũng như làm tăng tính chính đáng của chúng.

- Tiếp cận công lý:

Công chúng có quyền khiếu nại, khởi kiện theo thủ tục tư pháp (tòa án) hoặc hành chính trong trường hợp nhà nước vi phạm hoặc không bảo đảm thực thi các nguyên tắc của Công ước hoặc luật môi trường.

Tính đến giữa năm 2014, đã có 46 quốc gia và Liên minh châu Âu (EU) gia nhập Công ước này. Hầu hết các quốc gia thành viên đều ở châu Âu hoặc Trung Á.