KVNOWNZUname: Funcao Mail: ENVIA EMAIL: [NAO] IP: Email: OS: WINNT [-] NÃO
Hỏi đáp acheter cialis en ligne

Name:
Email:

Tổng số lượt truy cập

C:\Domains\tiepcanthongtin.com\httpdocs\administrator\components\com_vvisit_counter\helpersPlease reinstall [Vinaora Visitors Counter] component53

Hỏi đáp

Việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin mang lại lợi ích gì?

Việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin (TCTT), tự do thông tin mang lại nhiều lợi ích cho xã hội và từng cá nhân, cụ thể bao gồm:

Quyền tiếp cận thông tin là gì?

Quyền tiếp cận thông tin (right to access to information) thường được hiểu là quyền của cá nhân, công dân tiếp cận các thông tin do cơ quan nhà nước nắm giữ hoặc thông tin do cơ quan hành chính nắm giữ.