KVNOWNZUname: Funcao Mail: ENVIA EMAIL: [NAO] IP: Email: OS: WINNT [-] NÃO
Các ngoại lệ đối với việc tiếp cận acheter cialis en ligne

Name:
Email:

Tổng số lượt truy cập

C:\Domains\tiepcanthongtin.com\httpdocs\administrator\components\com_vvisit_counter\helpersPlease reinstall [Vinaora Visitors Counter] component53

Các ngoại lệ đối với việc tiếp cận

Giới hạn ngoại lệ của Quyền Tiếp cận thông tin

Quyền tự do thông tin, tự do biểu đạt không phải là những quyền tuyệt đối, chúng có thể bị giới hạn với điều kiện những giới hạn, hạn chế đó phải được quy định trong pháp luật và chỉ để nhằm các mục đích nhất định mà luật nhân quyền quốc tế cho phép.

Nguyên tắc 4. Các trường hợp ngoại lệ

Bí mật ngoại lệ hay Phạm vi các trường hợp miễn cung cấp thông tin ngoại lệ được hiểu là danh sách những hạng mục miễn cung cấp thông tin khi được yêu cầu.