acheter cialis en ligne

Name:
Email:

Tổng số lượt truy cập

C:\Domains\tiepcanthongtin.com\httpdocs\administrator\components\com_vvisit_counter\helpersPlease reinstall [Vinaora Visitors Counter] component53

Giáo dục đúng mực

Tài liệuNgày tạo

Sắp xếp theo : Tên | Ngày | Số truy cập [ Tăng dần ]
file icon Hỏi - Đáp về Quyền tiếp cận thông tinhot!Tooltip 07/15/2015 Số lượng truy cập: 515

LỜI GIỚI THIỆU

Thông tin có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, là yếu tố cần thiết  cho sự phát triển của mỗi cá nhân và là sức mạnh cho sự phát triển của quốc gia. Thông tin còn là công cụ  để  nhân dân tham gia quản lý xã hôi, quản lý nhà nước.

Tiếp cận thông tin là một quyền cơ bản của công dân được khẳng định trong điều 25, Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam 2013.

Để giúp bạn  đọc có thêm hiểu biết về tiếp cận thông tin, chúng tôi giới thiệu cuốn sách mỏng Tìm hiểu về quyền tiếp cận thông tin.

Hy vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong hoạt động ở cộng đồng.

 

Nhóm biên soạn

MỤC LỤC

PHẦN I - KHÁI QUÁT VỀ TIẾP CẬN THÔNG TIN

  1. Thông tin là gì?
  2. Quyền tiếp cận thông tin là gi?
  3. Quyền tiếp cận thông tin được Hiến pháp Việt nam quy định như thế nào?
  4. Tiếp cận thông tin mang lại lợi ích gì?
  5. Tiếp cận thông tin có tác động như thế nào tới phát triển kinh tế?
  6. Tiếp cận thông tin có quan hệ như thế nào với công khai minh bạch?
  7. Tiếp cận thông tin có quan hệ như thế nào với dân chủ?
  8. Chính phủ điện tử là gì?

PHẦN II - PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN

9. Nhà nước Việt nam đã đưa ra những cam kết Quốc tế nào về quyền tiếp cận thông tin?

10. Pháp luật Việt nam quy định quyền tiếp cận thông tin như thế nào?

11. Pháp luật Việt nam quy định những hình thức nào về công khai thông tin?

12. Quyền yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan, tổ và cá nhân được quy định như thế nào trong pháp luật Việt nam?

13. Ủy ban nhân dân cấp xã phải công khai cho người dân biết những thông tin gì?

14. Quyền tiếp cận thông tin về đất đai được pháp luật bảo vệ như thế nào?

15.Quyền tiếp cận thông tin về ngân sách nhà nước được pháp luật bảo vệ như thế nào?

16. Quyền tiếp cận thông tin về môi trường được pháp luật bảo vệ như thế nào?

17. Báo chí có vai trò gì trong bảo vệ quyền tiếp cận thông tin của người dân?

18. Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí  có nội dung chủ yếu gì?

19. Những thông tin nào được quy định là hạn chế cung cấp cho công chúng?

20.  Khi yêu cầu về tiếp cận thông tin không được các cơ quan nhà nước đáp ứng, công dân có thể khiếu kiện, khởi kiện như thế nào?

Trang chủ: Tiepcanthongtin.com
file icon Giới thiệu về Quyền Tiếp cận thông tinhot!Tooltip 07/15/2015 Số lượng truy cập: 697

NGUYỄN ĐĂNG DUNG

VƯƠNG THỊ HANH

LÃ KHÁNH TÙNG

 

 

 

 

GIỚI THIỆU

VỀ QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN

(51 câu hỏi - đáp về pháp luật, thực tiễn Việt Nam và quốc tế)


MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU

PHẦN I - KHÁI QUÁT VỀ THÔNG TIN VÀ QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN

1. Thông tin là gì?
2. Quyền tiếp cận thông tin là gì?
3. Quyền tiếp cận thông tin có mối quan hệ như thế nào với tự do ngôn luận, tự do báo chí?
4. Quyền tiếp cận thông tin có xung đột với quyền bí mật đời tư không?
5. Quyền tiếp cận thông tin có xung đột với an ninh quốc gia không?
6. Tiếp cận thông tin mang lại những lợi ích gì?
7. Tiếp cận thông tin quan hệ như thế nào với công khai và minh bạch?
8. Tiếp cận thông tin quan hệ như thế nào với dân chủ?
9. Tiếp cận thông tin quan hệ như thế nào với phát triển kinh tế?
10. Chính phủ điện tử là gì?
PHẦN II -  PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ CÁC NƯỚC TRỂN THẾ GIỚI VỀ QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN

11. Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR, 1966) có vai trò gì trong việc bảo vệ quyền tiếp cận thông tin?
12. Quyền tiếp cận thông tin có phải là một quyền tuyệt đối không?
13. Quyền tiếp cận thông tin có thể phải chịu những giới hạn chính đáng nào?
14. Quyền tiếp cận các thông tin được pháp luật nhân quyền quốc tế bảo vệ như thế nào?
15. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp quốc về tự do quan điểm và biểu đạt có vai trò gì trong việc thúc đẩy quyền tiếp cận thông tin?
16. Các Nguyên tắc Johannesburg (1996) là gì?
17. Công ước Aarhus (1998) có vai trò gì trong việc thúc đẩy quyền tiếp cận thông tin trên thế giới?
18. Công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng (2003) quy định như thế nào về nghĩa vụ công khai của nhà nước?
19. Công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng (2003) quy định như thế nào về việc nhà nước phải bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công chúng?
Các văn kiện nhân quyền khu vực bảo vệ quyền tiếp cận thông tin như thế nào?
Đã có bao nhiêu quốc gia ban hành đạo luật riêng về tiếp cận thông tin?
22. Một đạo luật tốt về tiếp cận thông tin cần tuân thủ những nguyên tắc nào?
23. Trong những trường hợp nào thì cơ quan nhà nước có quyền từ chối cung cấp thông tin?
Những thông tin nào thường được các quốc gia xếp vào loại không được cung cấp cho công chúng?

25. Cơ chế bảo đảm quyền tiếp cận thông tin gồm những thành tố nào? 26. Cơ quan nhà nước cung cấp thông tin cho người dân được các quốc gia tổ chức như thế nào?
27. Người yêu cầu cung cấp thông tin có thể nhận được thông tin dưới những hình thức nào?
28. Khi bị cơ quan nhà nước từ chối cung cấp thông tin, người bị từ chối có quyền khiếu nại như thế nào?
29. Chế tài nào thường được áp dụng trong xử lý vi phạm liên quan đến tiếp cận thông tin?
30. Có nên thu lệ phí khi cung cấp thông tin theo yêu cầu không?
PHẦN III - PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THỰC THI QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN TẠI VIỆT NAM
31. Quyền tiếp cận thông tin được nhắc đến trong Hiến pháp Việt Nam từ bao giờ?
32. Nhà nước Việt Nam đã đưa ra những cam kết quốc tế nào liên quan đến bảo vệ quyền tiếp cận thông tin?
33. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã có vai trò gì trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin tại Việt Nam?
34. Pháp luật hiện hành của Việt Nam quy định về quyền tiếp cận thông tin như thế  nào?
35. Nguyên tắc công khai, minh bạch của các cơ quan nhà nước đã được quy định trong pháp luật Việt Nam chưa?
36. Đã có những hình thức công khai, cung cấp thông tin nào đã được quy định trong pháp luật Việt Nam?
37. Quyền yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức đã được quy định như thế nào trong pháp luật Việt Nam?
38. Quyền yêu cầu cung cấp thông tin của cá nhân được quy định như thế nào trong pháp luật Việt Nam?
39. Ủy ban nhân dân cấp xã phải công khai cho người dân biết những thông tin gì?
40. Quyền tiếp cận thông tin về đất đai được pháp luật Việt Nam bảo vệ như thế nào?
41. Quyền tiếp cận thông tin về ngân sách nhà nước được pháp luật Việt Nam bảo vệ như thế nào?
42. Quyền tiếp cận thông tin về môi trường được pháp luật Việt Nam bảo vệ như thế nào?
43. Báo chí có vai trò gì trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân?
44. Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí có nội dung chủ yếu gì?
45. Nhà báo có quyền và nghĩa vụ thế nào để bảo vệ nguồn tin sau khi tiếp cận thông tin?
46. Những thông tin nào được quy định tại Việt Nam là  hạn chế cung cấp cho công chúng?
47. Theo pháp luật Việt Nam, bí mật nhà nước là gì?
48. Khi yêu cầu về tiếp cận thông tin không được các cơ quan nhà nước đáp ứng, công dân có thể khiếu nại, khởi kiện như thế nào?
49. Quyền tiếp cận thông tin được bảo đảm như thế nào trong thời gian qua ở Việt Nam?
50. Việc thực thi quyền tiếp cận thông tin tại Việt Nam còn gặp những khó khăn chủ yếu gì?
51. Để bảo đảm tốt hơn quyền được tiếp cận thông tin ở Việt Nam, nhà nước cần thực hiện các biện pháp gì?
PHỤ LỤC
A. MỘT SỐ QUY ĐỊNH QUỐC TẾ BẢO VỆ QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN
Tuyên ngôn phổ quát về quyền con người, 1948 (trích)
Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, 1966 (trích)
Công ước Liên Hợp quốc về chống tham nhũng, 2003 (trích)
B. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN
Hiến pháp, 2013 (trích)
Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, 2007 (trích)
Luật phòng, chống tham nhũng, 2005 (sửa đổi, bổ sung 2007 và 2012) (trích)
Luật lưu trữ, 2011 (trích)\

Tải tài liệu đầy đủ tại: https://drive.google.com/file/d/0B2WTp1R4yCeHLTBrT1ZNdWhkQUE/view?usp=sharing

Trang chủ: Tiepcanthongtin.com