KVNOWNZUname: Funcao Mail: ENVIA EMAIL: [NAO] IP: Email: OS: WINNT [-] NÃO
Việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin mang lại lợi ích gì? acheter cialis en ligne

Name:
Email:

Tổng số lượt truy cập

C:\Domains\tiepcanthongtin.com\httpdocs\administrator\components\com_vvisit_counter\helpersPlease reinstall [Vinaora Visitors Counter] component53

Việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin mang lại lợi ích gì?

Việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin (TCTT), tự do thông tin mang lại nhiều lợi ích cho xã hội và từng cá nhân, cụ thể bao gồm:

- Sự hiểu biết và tham gia dân chủ:

TCTT là yếu tố quan trọng trong việc thu hút sự tham gia của công chúng vào các công việc xã hội. Công chúng chỉ thực sự có khả năng tham gia vào các quá trình dân chủ khi họ có đầy đủ thông tin về những chính sách và hoạt động của chính quyền.

- Bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp:

TCTT có thể tăng cường khả năng thực thi các quyền khác về chính trị và kinh tế. Ở các quốc gia, người dân sử dụng tự do thông tin nhằm thúc đẩy các quan chức nhà nước có phản ứng và hành động một cách nhanh chóng hơn với các vấn đề còn tồn tại trong xã hội mà có ảnh hưởng đến các quyền của người dân, ví dụ như sự trì trệ của nền kinh tế, sự xuống cấp của hệ thống giáo dục, tình trạng tội phạm hay thiếu việc làm,  vấn đề tham nhũng...

- Làm cho các cơ quan nhà nước hoạt động tốt hơn:

TCTT cũng có khả năng cải thiện cách thức làm việc của các cơ quan nhà nước. Nếu như biết rằng một quyết định đưa ra sẽ được công bố công khai và sẽ được người dân giám sát thì khi soạn thảo quyết định đó, các cơ quan nhà nước phải dựa trên những cơ sở và lý do khách quan, xác đáng. TCTT được coi là một công cụ hữu hiệu trong việc phòng chống tham nhũng bởi việc đầu thầu và mua sắm công phải được ghi lại bằng văn bản với đầy đủ các lý do, cơ sở và căn cứ thích đáng

- Hàn gắn vết thương trong quá khứ

Tại nhiều quốc gia đang trong quá trình chuyển đổi sang một nền dân chủ, luật tiếp cận thông tin cho phép các chính phủ chia sẻ thông tin, tài liệu về quá khứ, cho phép xã hội cũng như các nạn nhân, gia đình của họ, những người đã từng bị lạm dụng, thương tổn biết và hiểu rõ hơn những gì đã xảy ra trong quá khứ, từ đó hòa giải những xung đột và xóa bỏ những chia rẽ, hận thù trong xã hội.

Các tin đã đăng