KVNOWNZUname: Funcao Mail: ENVIA EMAIL: [NAO] IP: Email: OS: WINNT [-] NÃO
Nguyên tắc 1. Công khai tối đa acheter cialis en ligne

Name:
Email:

Tổng số lượt truy cập

C:\Domains\tiepcanthongtin.com\httpdocs\administrator\components\com_vvisit_counter\helpersPlease reinstall [Vinaora Visitors Counter] component53

Nguyên tắc 1. Công khai tối đa

CÔNG KHAI TỐI ĐA (Dựa trên cơ sở luật và các nguyên tắc, quy định cụ thể)

Nguyên tắc này yêu cầu các cơ quan công quyền công khai tất cả các thông tin sẵn có và mọi người dân đều có quyền tiếp cận những thông tin này.
Đây được coi là nguyên tắc cơ bản nhất trong việc thực thi quyền tự do thông tin của con người. Qua đó, chỉ những thông tin nằm trong giới hạn (được nêu trong Nguyên tắc số 4. Hạn chế ngoại lệ) nhằm đảm bảo lợi ích, an ninh quốc gia sẽ không được cung cấp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp tại các quốc gia đang thi hành luật tiếp cận thông tin (hay tự do thông tin, thông tin công...), các cơ quan được xem xét về việc cung cấp những thông tin bị giới hạn nếu cần thiết và có ảnh hưởng lớn đến lợi ích cộng đồng.

Trong Luật Tiếp cận thông tin 2016 (Việt Nam), quy định Công dân được tiếp cận thông tin của cơ quan nhà nước, trừ thông tin không được tiếp cận tại Điều 6; được tiếp cận có điều kiện đối với thông tin tại Điều 7 luật này.


Các tin mới