KVNOWNZUname: Funcao Mail: ENVIA EMAIL: [NAO] IP: Email: OS: WINNT [-] NÃO
Nguyên tắc 5. Thuận lợi hóa quá trình tiếp cận thông tin acheter cialis en ligne

Name:
Email:

Tổng số lượt truy cập

C:\Domains\tiepcanthongtin.com\httpdocs\administrator\components\com_vvisit_counter\helpersPlease reinstall [Vinaora Visitors Counter] component53

Nguyên tắc 5. Thuận lợi hóa quá trình tiếp cận thông tin

Tạo thuận lợi cho quá trình tiếp cận thông tin

Những yêu cầu lấy thông tin từ một cơ quan công quyền bất kì cần được xử lí nhanh chóng và công bằng.
Việc tạo thuận lợi cho quá trình tiếp cận thông tin được hiểu là việc nhà nước đảm bảo khả năng tiếp cận thông tin cho tất cả các nhóm, ví dụ với những người không thể đọc hoặc viết, hay không thể nói ngôn ngữ của bản hồ sơ mà họ yêu cầu, hay những người gặp hạn chế bởi khuyết tật như khiếm thị...các tài liệu đều cần được xử lí để phù hợp với mọi nhóm đối tượng yêu cầu thông tin.
Ngoài ra, các cá nhân có quyền khiếu nại với một cơ quan giám sát độc lập nếu có cơ quan công từ chối cung cấp thông tin khi yêu cầu của người dân đúng theo quy định luật Tiếp cận thông tin. Cơ chế khiếu nại và giám sát này nên dược quy định trong luật Tiếp cận thông tin.